Διδακτικές ενέργειες
%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82.png

Ομάδα 1

Τα μέλη της πρώτης ομάδας με καθοδηγητή τον Σταγονούλη θα ασχοληθούν με την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με την αξία που έχει το πόσιμο νερό στην ζωή μας, την ποσότητα του και απο που το λαμβάνουμε, καθώς και τις συνέπειες που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει η αναξέλεγκτη συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι του. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναρτηθούν από τους μαθητές στο αντίστοιχο blog με θέμα την κατάχρηση του νερού.

Ομάδα 2

Τα μέλη της δεύτερης ομάδας με καθοδηγητή τον Νερούλη θα ασχοληθούν με την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τους τομείς στους οποίους παρατηρείται έντονη κατάχρηση του νερού, ώστε να καλυφθούν οι καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων, οι οποίες συμβάλλουν στην ανεπάρκειά του.Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναρτηθούν από τους μαθητές στο αντίστοιχο blog με θέμα την κατάχρηση του νερού.

Ομάδα 3

Τα μέλη της τρίτης ομάδας με καθοδηγητή τον Υγρούλη θα ασχοληθούν με την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με την εξοικονόμηση του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου, θα ανακαλύψουν νέες φιλικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στην χρήση του νερού, τις οποίες θα υιοθετήσουν έμπρακτα στην καθημερινότητα τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναρτηθούν στο αντίστοιχο blog με θέμα την κατάχρηση του νερού

Μεταβείτε στις διαδικασίες

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License