Ενεργοποίηση
%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B7%203.png

Περιγράψτε τι βλέπετε στις παραπάνω εικόνες

  • Έχετε παρατηρήσει παρόμοια περιστατικά στην καθημερινότητα σας;
  • Θεωρείτε πως οι πράξεις αυτές δημιουργούν αρνητικές συνέπειες στην ζωή σας και γενικότερα στον πλανήτη;
  • Πώς θα χαρακτηρίζατε την στάση και την συμπεριφορά των ανθρώπων της εικόνας;

Καταγράψτε τις απαντήσεις σας εδώ

Μεταβείτε στις διδακτικές ενέργειες

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License