Προεκτάσεις

Μια εναλλακτική προσέγγιση του μαθήματος είναι η σύνδεση με την ενότητα της Γλώσσας της Τετάρτης δημοτικού, που αναφέρεται στο νερό και στην πολύτιμη αξία που έχει για τους ανθρώπους. Επιπλέον θα μπορούσε να ενσωματωθεί και από το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής αγωγής της Πέμπτης δημοτικού, στην οποία γίνεται λόγος για τα δικαιώματα του παιδιού σχετικά με το νερό και στην ευθύνη που φέρει ο καθένας μας για την προστασία και την εξοικονόμηση του.

Μια πλευρά του θέματος, η οποία δεν έχει ενσωματωθεί στο συγκεκριμένο διαδικτυακό διδακτικό μάθημα και παροτρύνεται η ενασχόληση των μαθητών ως μια προέκταση του θέματος είναι η ρύπανση των υδάτινων πόρων από ανθρώπινες δραστηριότητες, και το δικαίωμα όλων για καθαρό νερό

Ως δράση προτείνεται η οργάνωση μίας σχολικής ημερίδας με θέμα την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων, στις 22 Μαρτίου, η οποία έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα του νερού, στην οποία οι μαθητές θα παρουσιάσουν τις πτυχές του θέματος που ανέλαβε η κάθε ομάδα, με στόχο την ενημέρωση των συμμαθητών τους και τις σχολικής κοινότητας, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου. Με αυτόν τον τρόπο θα κατακτήσουν πιο εύκολα τους επιδιωκόμενους στόχους και θα συμμετάσχουν ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία.

%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.jpg
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License